Årvoll gård

Foreninger på Årvoll gård

Brukerforum 2023

Brukerforum består av representanter fra alle foreningene.
Her planlegges alle felles arrangementer, søndags kafeer, vinter-, sommer- og jul på Årvoll gård.
Arbeidsutvalget skiftes ut hvert år og går på rundgang i foreningene    

Leder
Bjerke Lions - Ivar Tollefsrud  ivtollef@online.no

Nestleder
Bjerke Dramatiske Selskab - Jeanett Corneliusen Jee Jeejeanett@hotmail.co.uk

Styremedlem
Parsellhagelaget - Maria Eikefet - maria.eikefet@gmail.com

Kasserer
Stallen - Tone Øverlie - tonev@getmail.no

Sekretær
Arild Sørum - 
arild.sorum@bbj.oslo.kommune.no    /
Helen Svensson - 
arvoll-gard@bbj.oslo.kommune.no                                                                  

Varamedlem
Kvinnetreffen -  Azmat Jabeen - kvinnetreff@hotmail.com


Bjerke Dramatiske Selskab

Bjerke Dramatiske Selskab        

Fjøset, mandager fra kl.18.30 - 21.30

Setter opp familieforestillinger, underholder ved store arrangementer, som Sommer på Årvoll gård og Jul på Årvoll gård.

Jeanett Corneliusen Jee 905 92 762 Jeejeanett@hotmail.co.uk    

Elisabeth Guldbransen                       elisabeth.gulbransen@gmail.com

Bjerke Husflidslag

Bjerke Husflidslag

Holder til i Våningshuset v/ bikuben

Tirsdager og medlemsmøter en onsdag i måneden.

Leder : Edith Bøe -  bjerkehusflid@gmail.com

Brobekk skolehage - Økernveien

Brobekk skolehage- Økernveien

Drives på frivillig basis.
Skolehagen forvaltes av bydel Bjerke og administreres av en arbeidskomite.
Det er 90 private parseller, 3 barnehageparseller og 2 skoleparseller.
Vi har en urtegruppe, som selger urter under Jul på Årvoll Gård.
I begynnelsen av september har vi markedsdag, der får kjøpt grønnsaker og epler.
En helg i mai holder vi åpen hage i fruktblomstringen.
Vi har salgs stand under «Jul på Årvoll gård»

Økernveien 239, 0584 Oslo

Bjerke Mela

Bjerke Mela 

Bjerke Mela inneholder mange fargerike overraskelser hvert år. 
Et sammarbeid mellom ulike
foreninger med forskjellig kulturell bakgrunn.
Alle
organisasjoner som ønsker ett samarbeid inviteres til å bli med. Målet er  integrering av barn og familier fra alle kanter i byen.
Her
presenteres sang, dans, musikk, mat og aktiviteter fra  ulike land og kulturer.
Etnisk norske og innvandrere 
samarbeider under et tak.     

Arrangeres den siste søndagen i august hvert år.
Leder 

Meena Grover tlf. 928 98 497.     

Kulturklubben på Årvoll gård

Kulturklubben på Årvoll gård      

Siste fredag i måneden.
I desember er det 4.juledag.  
Stengt i mai, juni, juli og august  

Kulturklubbens fredagspub inneholder som regel:
 
Quiz og Live musikk  

Alle over 25 år er velkommen!

http://www.kulturklubben.info/  

Leder
Anita     
 

Lions club Oslo - Årvoll

LIONS CLUB Bjerke


Vi ønsker å yte humanitær og sosial hjelp til mennesker i lokalmiljøet, uavhengig av den enkeltes bakgrunn og ståsted. Hjelpen ytes gjennom fysisk dugnad og ved finansiell støtte.

Medlemsmøtene holdes på Årvoll gård den tredje tirsdagen i måneden. Foruten vanlige møtesaker, forsøker vi på møtene å fylle på med interessante foredrag, og sette av tid til hyggelig samvær.


Vi ønsker flere aktive medlemmer – damer og herrer!

Ønsker du å vite mer om oss, vil vi svært gjerne treffe deg!

Send en e-post til: oslo.bjerke@lions.no, eller kontakt Ivar Tollefsrud - tlf. 911 95 607, så tar vi kontakt og inviterer deg til en informasjonskveld der vi gir deg et innblikk i hva Lions er, gjør og hvorfor vi ønsker deg som medlem. Det hadde vært stas, det!

 

Årvollstallen

Årvollstallen                            
I stallen står seks hester i privat eie. 
Vi har mange fôr ryttere.
For å bli fôr rytter må en være over 18 år.

Vi leier ut hestehenger kr. 500.- pr døgn.
Vi er en hyggelig gjeng som driver stallen på dugnadsbasis. 

Viktig: Det er ikke er lov å gi hestene mat pga sykdom. 

Kontakt:                                                             stallaarvoll@gmail.com

Det finnes to små hønsehus på gården.
og er du interessert i hønene, kan du kontakte tonev@getmail.no"

Folkeakademiet Bjerke

Folkeakademiet Bjerke

Står for underholdning på søndag kafeene og arrangerer FN dagen

Kontakt leder Alfhild Botilsrud, synnb@outlook.com. Tlf  988 34 019

Årvoll gårds venner

Årvoll gårds venner

Venneforeningen ble stiftet i 1986.
Mål: Ta vare på Årvoll Gård med tilhørende arealer, og arbeide for å utvikle området til et kultur- og aktivitetssenter.
Foreningen ønsker å engasjere så mange som mulig for å nå foreningens mål for gården. 

For å fremme målene skal foreningen:
-Utforme forslag og ideer til nye aktiviteter
-Bidra til rehabilitering og enklere vedlikehold av bygninger og utearealer
-Hjelpe til ved arrangementer og aktiviteter på gården

Enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner kan være medlemmer.
Foreningen er innmeldt i Brønnøysundregistrene.
Foreningen har til en hver tid om lag 200 betalende medlemmer. 

Inntekten til foreningen kommer fra medlemskontingent, kafedrift og annen deltakelse i gårdens arrangementer.
Årvoll Gårds Venner anser det som viktig med godt samarbeid med Oslo kommune og de andre foreningene som bruker gården.
Vi tror det er gjennom dette at vi utvikler de sosiale og kulturelle tilbudene til beste for alle grupper i nærmiljøet.  
Bidrar til at Våningshuset og møbler blir satt i stand i Empire stil.
Har to medlemsmøter i året.
For våre medlemmer avholder vi hvert år en festlig sammenkomst eller en dagstur.
Foreningen er partipolitisk uavhengig.

Arrangerer kafeen på «Jul på Årvoll gård»

Leder
Elin S. Rytterager 905 49 577 elin_stein@hotmail.com

Styremedlem
Anne Lise Risnes  906 83 723  anne.lise.risnes.andersen@gmail.com      

Styremedlem
Brita Thomassen 951 77 387   Britoms@getmail.no

Kasserer
Karin Lillehagen  928 33 329  karinlil@online.no

Styremedlem
Eli Nordheim 466 30 245        elnordhe@gmail.com

Varamedlem
Gunnar Larne  900 46 968      gunnarlarne@gmail.com

Kvinnetreff

Kvinnetreffen.

Kvinnetreffen er en forening for Pakistanske kvinner i bydel Bjerke.
Kvinnegruppe og ungdomsgruppe. Foreningen er også for barn. 

Vi går på turer sammen og feirer norske og pakistanske høytider s ammen.
Vi holder også undervisning i Koranen.
   

Ta kontakt med
Azmat Jabeen Tlf 21 68 57 55 / 986 18 191 kvinnetreff@hotmail.com  

Maleklubben

Leder og kasserer
Hans Halse  414 51 481
    
     
hanhalse@gmail.com  

Styremedlem
Anne Marie Haug 926 04 995 
mugin@online.no

Styremedlem
Kerstin Ness  951 36 028 
      
kerstin.ness@gmail.com

Varamedlem
Eva Grimelund 980 85 028 
    
evagrimelund@gmail.com

Maleklubben møtes og maler to torsdager i måneden.
Det brukes akryl, akvarell og luktfri olje.Alt etter hva man ønsker. 
Det holders jevnlig kurs. 

Vil du å være med oss er du hjertelig velkommen.


Årvoll parsellhagelag

Årvoll parsellhagelag

Årvoll Parsellhagelag ble grunnlagt i 1981 og drifter 72 parseller ved Årvoll Gård. Laget drives på dugnad, og alle medlemmene deltar i arbeidsgrupper i tillegg til de to årlige fellesdugnadene i parsellhagen. 


Mer info: https://www.aarvoll-parsellhage.no/

Søknader: https://www.aarvoll-parsellhage.no/sok-om-parsellhage/

Postadresse:
Årvollveien 35,
0590 OSLO.    

Årvoll Sangensemble.

Årvoll Sangensemble.

Koret på gården som har musikal hver vår. 
-Underholder på ”Sommer på
Årvoll gård”
-Synger adventstiden inn under
”Jul på Årvoll gård”.     

Særlig ønskes flere mannstemmer.

Øver hver tirsdag kl. 18.30.

Leder 
Ingun Furulund
   ingun_furulund@yahoo.no      

Kom og Dans

Kom og Dans      

Holder kurs hver torsdag fra kl. 19.00 

Vårkurs:
januar til april

Høstkurs:  
september til november  

   
Grete (lokal kontaktperson): 900 10 739
eller KOM OG DANS tlf
 22 40 19 00
oslo@komogdans.no