Årvoll gård

Verksteder og brukskunst med utsalg

Her finner du mer info om de flotte verkstedene / utsalgene som holder til på gården.

Dyrene på gården

Dyrene på Årvoll Gård har private eiere under den frivillige organisasjonen Stallen på Årvoll Gård. Dyrene skaper god stemning og vi ønsker publikum velkommen til å hilse på dyrene som er på besøk hos oss. NB! det er ikke lov å mate dyrene.

For tiden har vi besøk av 2 hester, høns, hane, kaniner, trylleduer og en kakadue.

Olavsrosa

I 2012 fikk Bydel Bjerke tildelt Olavsrosa for ivaretaking av historisk gardsanlegg som gir identitet og historisk forankring til bydelen, og for god bruk til samfunnstjenelige, kulturelle formål.

Les mere om Olavsrosa her

Årvoll gård er et kulturelt og sosialt treffsted.

Aktivitetene på gården organiseres i samarbeid mellom frivillige, foreninger, private og bydelens tilbud. 

Årvoll Gård leier ut lokaler til merkedager og jubileum såvel som til konserter, revy, teater, seminar og små danseoppsetninger. Les mer om utleie og gjeldende regler her.

Velkommen til Årvoll Gård, Årvollveien 35, 0590 Oslo

tlf. 901 97 692

arvoll-gard@bbj.oslo.kommune.no 


Hvordan komme seg til gården:

http://kart.gulesider.no/m/ar2Xm

Vi har svært få parkeringsplasser og oppfordrer besøkende til å reise kollektivt.
Parkering skal i hovedsak skje utenfor gården.

Det henvises til parkering langs Årvollveien, ved Årvoll skole og i Bård skolemesters vei nedenfor gården.

Offentlig transport:

Buss 31 - Snarøya/Tonsenhagen/Grorud. Gå av på Årvollveien holdeplass og følg veien
videre oppover. Du vil få gården på høyre side etter 200 meter. 31 bussen går hele døgnet. 

Buss 25 - Majorstuen/Karihaugen. Gå av på Årvollveien holdeplass og følg veien videre oppover. 

Buss 33 - Filipstad/Ellingsrudåsen. Gå av på Stig holdeplass og følg Årvollveien nedover mot sentrum

Isdammen

Øvre isdam er et kulturminne som drev uttak av is til hoteller og privathusholdninger helt fram til 1968. I 2009 kjøpte Oslo kommune ved Eiendom- og byfornyelsesetaten Øvre isdam av privat eier. Bydel Bjerke ba om, og fikk ansvaret for driften og utviklingen av stedet gjennom en leiekontrakt med etaten.

Tjernet Isdammen er kunstig anlagt i 1920 årene og har vært brukt til is-uttak fram til 1968. Tomten på eiendommen er ca. 44 mål hvorav selve tjernet utgjør ca. 4 mål. Eiendommen er bebygget med et våningshus, to annekser, tre uthus og en garasje. Bebyggelsen er oppført ca. 1920 med unntak av garasjen som ble oppført i 1960.    

Øvre isdam ligger innen for markagrensen ca. 3 minutter fra parkeringsplassen øverst i Årvollveien og er en av inngangsportalene til Lillomarka fra Stig/Årvoll.

Damhuset på Isdammen leies ut til barnebursdager og andre mindre samlinger. For mer info klikk her.