Maleklubben møtes og maler to torsdager i måneden.
Det brukes akryl, akvarell og luktfri olje.
Alt etter hva man ønsker.

Det holders jevnlig kurs.


Vil du å være med oss er du hjertelig velkommen.
Leder og kasserer
Hans Halse  414 51 481          hanhalse@gmail.com  

Styremedlem
Anne Marie Haug 926 04 995 
mugin@online.no

Styremedlem
Kerstin Ness  951 36 028 
      
kerstin.ness@gmail.com

Varamedlem
Eva Grimelund 980 85 028 
    
evagrimelund@gmail.com